Parengti pasiūlymai Vilniaus miesto savivaldybei

Parengti pasiūlymai Vilniaus miesto savivaldybei

Asociacija „Tėvai švietimui“ komanda parengė siūlymus rengiamai Vilniaus miesto Šeimos ir vaiko gerovės 2021-2025 m strategijai.

Atstovavimas

Vilniaus m. sav. pritarė Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkės Kristinos Paulikės kandidatūrai Vilniaus m. savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisijoje. Šeimos ir vaiko gerovės komisijos tikslas – padėti savivaldybei kurti šeimai palankią aplinką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja. Komisija taip pat teikia siūlymus miesto

Skip to content