Apie mus

Asociacijos „Tėvai švietimui“ veiklos tikslai:

  1. Telkti, aktyvinti  ir atstovauti tėvų bendruomenėms.
  2. Bendradarbiaujant su ugdymo ir kitomis institucijomis, tobulinti ugdymo sistemą.
  3. Dalyvauti visose institucijose rengiant ir svarstant, o taip pat kurti ir teikti svarstymams Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius švietimo ir ugdymo, teisėsaugos, sveikatos, aplinkosaugos ir kitų sričių klausimus ir veiklą.

Siekdama šių tikslų, kartu su kitomis valstybės, mokslo, visuomenės institucijomis, bei remdamasi individualiomis iniciatyvomis, vykdome šią veiklą:

  1. Aktyviname tėvų bendruomenes ir padedame įsisteigti asocijuotoms vietos tėvų bendruomenėms.
  2. Plėtojame bendradarbiavimą su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje.
  3. Bendradarbiaujame analizuojant bei vertinant ugdymo sistemą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, ugdymo partneriams teikiame pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti.
  4. Atstovaujame ugdytinių ir tėvų interesams, vadovaujantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Konstitucija, giname jų teises visose institucijose.
  5. Inicijuojame ir įgyvendiname ugdymo aplinkos ir proceso tobulinimo projektus.
  6. Inicijuojame ir organizuojame taikomojo pobūdžio tyrimus savo apibrėžtoje srityje.
  7. Organizuojame ir rengiame konferencijas, seminarus, diskusijas, kursus.
Skip to content