TĖVAI ŠVIETIMUI: KAIP PRISIDĖTI?

2022 m. gruodžio 2 d. Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė Kristina Paulikė dalyvavo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ gimnazijoje vykusioje respublikineje-praktinėje konferencijoje „Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio kontekste“, kurios tikslas buvo telkti akademinę, švietimo įstaigų praktikų-lyderių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Tėvų (globėjų) grupę moderavo Kristina Paulikė, kurią džiugiai nustebino … Skaityti toliauTĖVAI ŠVIETIMUI: KAIP PRISIDĖTI?

ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI: MILIJONAI BE VIZIJOS MAŽAI KĄ TEPAKEIS

JT Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja šalinti vaikų su negalia diskriminaciją, atskirtį ir įtraukti juos į visų pakopų ugdymo procesą. UNESCO kviečia šalis įdiegti įtraukiojo ugdymo požiūrį į švietimo politikos struktūras, įgyvendinimą, stebėseną bei vertinimą, kas leistų greičiau pasiekti „Švietimo visiems“ tikslus. Užtikrinti įtraukų ir lygiateisį švietimą ragina JT darnaus vystymosi darbotvarkė. Šių metų birželio 30-ąją … Skaityti toliauŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI: MILIJONAI BE VIZIJOS MAŽAI KĄ TEPAKEIS

Veikla Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisijoje

Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė Kristina Paulikė dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisijos veiklose. Šiuo metu baigiama rengti ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS PLĖTROS 2021-2025 METŲ STRATEGIJA, kurios paskirtis – sukurti šeimos ir vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą, kuri sudarytų palankias sąlygas vaikui augti saugioje aplinkoje ir gauti reikiamą pagalbą Vilniaus mieste.

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

2020 m. birželio 30 d. buvo priimtas LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsnių įstatymas Nr. XIII-3268. Pagal šį įstatymą yra sudarytos teisinės prielaidos įtraukčiai švietime, atsisakant nuostatų, kuriomis diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų … Skaityti toliauLR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

Raštas dėl LR Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo

2020 m. birželio 30 d. buvo priimtas LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsnių įstatymas Nr. XIII-3268. Pagal šį įstatymą yra sudarytos teisinės prielaidos įtraukčiai švietime, atsisakant nuostatų, kuriomis diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų (negalių, sutrikimų ir … Skaityti toliauRaštas dėl LR Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Tėvų pasižadinėjimai (Islandijos modelis)

Tėvų sutarimas (LT), tai gidas, kuriuo gali vadovautis klasės tėvų atstovai ir mokytojai, pradėdami diskusiją apie  tėvų vaidmenį auginant vaikus  bei stiprinant supratimą apie bendradarbiavimo ir tėvų įsitraukimo svarbą į jų vaikų ugdymo procesą.  TĖVŲ SUSITARIMAS TURI DU TIKSLUS  1. Didinti tėvų ir globėjų supratimą, kad  vaikams ir paaugliams yra svarbu rūpestis ir aktyvus jų palaikymas, … Skaityti toliauTėvų pasižadinėjimai (Islandijos modelis)

Mes Žinių radijuje „Ar jau reikia ruošti nuotoliniam?“

Šią savaitę Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga prabilo apie siūlymą ilginti moksleivių rudens atostogas bent iki dviejų savaičių. Tokia COVID-19 viruso stabdymo priemonė buvo pasiūlyta atsižvelgiant į specialistų pastebėjimus, jog koronavirusas plinta iš šeimų į ugdymo įstaigas. Kol kas nei Sveikatos apsaugos, nei Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos negali patvirtinti, ar toks sprendimas tikrai bus … Skaityti toliauMes Žinių radijuje „Ar jau reikia ruošti nuotoliniam?“

Diskusija „Iššūkiai mokykloms ir jų sprendimai“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centras organizuoja diskusijų apie kultūros ir švietimo politiką ciklą, skirtą artėjantiems Seimo rinkimams. Spalio 6 d. 17.30 val. Valstybingumo erdvėje kalbėsime apie mokyklas. Diskusijos metu bus siekiama įvardyti pagrindinius iššūkius, kylančius bendrojo lavinimo mokykloms, bei pasiūlyti galimus politinius jų sprendimo būdus. Renginyje dalyvaus Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė, … Skaityti toliauDiskusija „Iššūkiai mokykloms ir jų sprendimai“

Skip to content