Seminarai, paskaitos

Temos:

 • Tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas.
 • Vaiko socialinių kompetencijų ugdymo metodai: tėvų vaidmuo.
 • Pozityvi tėvystė.
 • Tėvų socialinių kompetencijų ugdymo metodai.
 • Pilietinis ugdymas.
 • Patyčių prevencija tėvams.
 • Tėvų bendruomenių kūrimas.
 • Vaikų ir paauglių agresija.
 • Vaikų ir paauglių depresija.
 • Kaip padėti vaikui mokytis.
 • Tėvų sugebėjimas priimti vaiko negalią.
 • Ką daryti – mano vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?
 • Vaiko adaptacija darželyje.
 • Vaiko adaptacija mokykloje.
 • Konfliktų valdymas šeimoje.
 • Hiperaktyvus vaikas.
 • Mano teisės ir pareigos.
 • Vaikų priklausomybė nuo kompiuterių.
 • Vaikų ir paauglių seksualumas.
 • Išmintingas drausminimas.
 • Kaip susikalbėti su savo paaugliu.
 • Tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime.
 • Išsiskyrusių tėvų bendravimas: problemos ir galimybės.
 • Brolių ir seserų santykiai.
 • Multiplikatoriaus darbas mokykloje.
 • Humanistinė pedagogika.
 • Vaikų ir jaunimo verslumo ugdymas.
 • Projektų rengimas ir įgyvendinimas.
 • Karjeros planavimo ABC.
 • Kaip pasirinkti tinkamą profesiją.
 • Etnokultūra vaikams.
 • Meno terapija šeimai ir kt.

Skip to content