TĖVAI ŠVIETIMUI: KAIP PRISIDĖTI?

TĖVAI ŠVIETIMUI: KAIP PRISIDĖTI?

2022 m. gruodžio 2 d. Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė Kristina Paulikė dalyvavo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ gimnazijoje vykusioje respublikineje-praktinėje konferencijoje „Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio kontekste“, kurios tikslas buvo telkti akademinę, švietimo įstaigų praktikų-lyderių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Tėvų (globėjų) grupę moderavo Kristina Paulikė, kurią džiugiai nustebino tėvų siūlymas ieškoti ne galimų sunkumų, bet sprendimų, kurie prisidėtų prie atnaujintose bendrosiose programose BP įtvirtintų ugdymo(si) kompetencijų tobulinimo. Tiek pačių tėvų, tiek visų konferencijos dalyvių grupės vieningai sutarė, kad vaiko ugdymo(si) kelio pradžia prasideda šeimoje, kurioje suformuojamos nuostatos, kultūra, vertybės, tradicijos, kurias vaikai atsineša į ugdymo įstaigas. Nuo šio kelio pradžios priklauso mokymosi rezultatai, mokymosi motyvacija, santykiai su bendraamžiais, mokytojais ir visa juos supančia aplinka, pvz. atsinešus nepagarbą kitam, iškils patyčių problema, konfliktinės situacijos, mokymosi ir bendradarbiavimo sunkumai; priklausomiems nuo informacinių technologijų vaikams, bus sudėtingiau susikaupti ir mokytis. Taigi svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienos BP įtvirtintos kompetencijos ugdymo sėkmė priklauso nuo to, kokioje aplinkoje auga vaikas.

Konferencijos pabaigoje sprendimus siūlė kitų grupių atstovai: burti tėvų klubus, kuriuose tėvai dalintųsi patirtimi, sunkumais, diskutuotų, kviestųsi psichologus, ieškoti sprendimų ir kt. Mokyklų tėvų klubai gali užmegzti ryšius su kitų mokyklų ir savivaldybių tėvais. Taigi užgimė puikios iniciatyvos idėja „Kėdainių tėvų klubas – Jonavos tėvų klubui“ arba „X mokyklos tėvų klubas Y mokyklos tėvų klubui“. Paauglių ir tėvų santykių stiprinimui Kristina pasiūlė kartu su savo paaugle dukra parengto ir įgyvendinto projekto „Muzikuojame su tėvais“ idėją suburti tėvus ir paauglius per abipusiai įdomią veiklą – roko muziką. Patyčių prevencijai Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė pasiūlė išbandytą Danijos mokyklose populiarią priemonę, kai kiekvieną mėnesį visos klasės mokinių ir tėvų bendruomenė savaitgalį renkasi į susitikimą, pikniką, kuriame visi bendrauja, žaidžia žaidimus, diskutuoja, kepa pyragus, aptaria aktualias temas. Tokių susibūrimų metu tėvai stebi bendraujančius vaikus, fiksuoja iškylančias konfliktines situacija ir čia pat jas aptaria su vaikais. Vaikai turi galimybę geriau pažinti vieniems kitus bei stiprinti tarpusavio ryšius.
Mokyklų bendruomenėms Kristina Paulikė parengė interaktyvias skaidres, kuriose nemažai praktinių pavyzdžių, kuriuos tėvai gali naudoti su vaikais kasdienėje veikloje tobulinant kompetencijas.

Skip to content