Veikla Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisijoje

Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė Kristina Paulikė dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisijos veiklose. Šiuo metu baigiama rengti ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS PLĖTROS 2021-2025 METŲ STRATEGIJA, kurios paskirtis – sukurti šeimos ir vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą, kuri sudarytų palankias sąlygas vaikui augti saugioje aplinkoje ir gauti reikiamą pagalbą Vilniaus mieste.

Skip to content