Tėvų pasižadinėjimai (Islandijos modelis)

Tėvų pasižadinėjimai (Islandijos modelis)

Tėvų sutarimas (LT), tai gidas, kuriuo gali vadovautis klasės tėvų atstovai ir mokytojai, pradėdami diskusiją apie  tėvų vaidmenį auginant vaikus  bei stiprinant supratimą apie bendradarbiavimo ir tėvų įsitraukimo svarbą į jų vaikų ugdymo procesą. 

TĖVŲ SUSITARIMAS TURI DU TIKSLUS 

1. Didinti tėvų ir globėjų supratimą, kad  vaikams ir paaugliams yra svarbu rūpestis ir aktyvus jų palaikymas, bet tuo pačiu būtina nustatyti jiems aiškias ribas.
2. Pradėti dialogą tarp klasės vaikų tėvų ir įtraukti juos į Susitarimą dėl tam tikrų elgesio standartų.
Pasirašydami Susitarimą, tėvai patvirtina savo norą, kaip įmanoma geriau, laikytis minėtų standartų.

Paruošta pagal Islandijos Nacionalinės tėvų asociacijos ‘Namai ir mokykla” pavyzdį (ENG)

Skip to content