ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI: MILIJONAI BE VIZIJOS MAŽAI KĄ TEPAKEIS

JT Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja šalinti vaikų su negalia diskriminaciją, atskirtį ir įtraukti juos į visų pakopų ugdymo procesą. UNESCO kviečia šalis įdiegti įtraukiojo ugdymo požiūrį į švietimo politikos struktūras, įgyvendinimą, stebėseną bei vertinimą, kas leistų greičiau pasiekti „Švietimo visiems“ tikslus. Užtikrinti įtraukų ir lygiateisį švietimą ragina JT darnaus vystymosi darbotvarkė. Šių metų birželio 30-ąją … Skaityti toliauŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI: MILIJONAI BE VIZIJOS MAŽAI KĄ TEPAKEIS

Veikla Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisijoje

Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė Kristina Paulikė dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos ir vaiko gerovės komisijos veiklose. Šiuo metu baigiama rengti ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS PLĖTROS 2021-2025 METŲ STRATEGIJA, kurios paskirtis – sukurti šeimos ir vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą, kuri sudarytų palankias sąlygas vaikui augti saugioje aplinkoje ir gauti reikiamą pagalbą Vilniaus mieste.

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

2020 m. birželio 30 d. buvo priimtas LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsnių įstatymas Nr. XIII-3268. Pagal šį įstatymą yra sudarytos teisinės prielaidos įtraukčiai švietime, atsisakant nuostatų, kuriomis diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų … Skaityti toliauLR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

Raštas dėl LR Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo

2020 m. birželio 30 d. buvo priimtas LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsnių įstatymas Nr. XIII-3268. Pagal šį įstatymą yra sudarytos teisinės prielaidos įtraukčiai švietime, atsisakant nuostatų, kuriomis diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų (negalių, sutrikimų ir … Skaityti toliauRaštas dėl LR Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Tėvų pasižadinėjimai (Islandijos modelis)

Tėvų sutarimas (LT), tai gidas, kuriuo gali vadovautis klasės tėvų atstovai ir mokytojai, pradėdami diskusiją apie  tėvų vaidmenį auginant vaikus  bei stiprinant supratimą apie bendradarbiavimo ir tėvų įsitraukimo svarbą į jų vaikų ugdymo procesą.  TĖVŲ SUSITARIMAS TURI DU TIKSLUS  1. Didinti tėvų ir globėjų supratimą, kad  vaikams ir paaugliams yra svarbu rūpestis ir aktyvus jų palaikymas, … Skaityti toliauTėvų pasižadinėjimai (Islandijos modelis)

Skip to content