Diskusija „Iššūkiai mokykloms ir jų sprendimai“

Diskusija „Iššūkiai mokykloms ir jų sprendimai“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centras organizuoja diskusijų apie kultūros ir švietimo politiką ciklą, skirtą artėjantiems Seimo rinkimams. Spalio 6 d. 17.30 val. Valstybingumo erdvėje kalbėsime apie mokyklas. Diskusijos metu bus siekiama įvardyti pagrindinius iššūkius, kylančius bendrojo lavinimo mokykloms, bei pasiūlyti galimus politinius jų sprendimo būdus. Renginyje dalyvaus Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė,

Asociacija „Tėvai švietimui“ dirbs ŠMSM koordinavimo grupėje

Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė Kristina Paulikė įtraukta į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo koordinavimo grupę.

Skip to content