Mediacija

Mediacija

MEDIACIJA tai visame pasaulyje paplitusi ir Lietuvoje vis labiau populiarėjanti ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). Pagrindinis mediacijos bruožas yra tas, kad mediatorius nepriima jokio sprendimo, kuris būtų privalomas ginčo šalims. Atvirkščiai, mediacijos procese sprendimą priima pačios ginčo šalys, kurios, skirtingai nuo teismo, pačios išgyveno ginčo aplinkybes, todėl yra įsigilinama į konkretų atvejį ir priimamas abi ginčo šalis tenkinantis sprendimas. Mediacijos pagalba sutaupomi pinigai, laikas, nervai, dažnai ir santuoka.

MEDIACIJOS TIKSLAI

 1. Konflikto sprendimas. 
 2. Kito asmens tiesų ir nuomonės išsiaiškinimas ir supratimas. 
 3. Gero bendravimo ir patenkinamų ryšių palaikymas arba užmezgimas, siekimas sutaikyti puses. 
 4. Taikaus sprendimo, kuris kuo labiau tenkintų abi šalis,  priėmimas.  
 5. Nukentėjusio asmens padarytos skriaudos atlyginimas. 
 6. Nukentėjusio asmens padarytos skriaudos atpirkimas, derinantis prie to asmens poreikių ir vilčių, kurie būtų priimtini abiem pusėms. 
 7. Atsakomybės už savo elgesį ir veiksmus ugdymas. 
 8. Galimybės abiems pusėms bendrai dalyvauti problemos sprendime suteikimas. 

MEDIACIJOS PRINCIPAI

 • Savanoriškumas – abi šalys dalyvauja mediacijose savo noru ir bet kuriuo metu gali pasitraukti iš mediacijų.
 • Konfidencialumas – bet kokia informacija, išaiškėjusi mediacijų metu, yra konfidenciali ir negali būti niekam viešinama.
 • Nešališkumas – abi konflikto pusės turi lygias teises ir su jomis yra elgiamasi vienodai.
 • Neutralumas – mediatorius lieka neutralus, neprimeta nei vienai pusei savo nuomonės ir problemų sprendimų būdų, net jei jam atrodo, kad jo variantas teisingiausias. Pats mediatorius nėra susijęs nė su viena iš šalių, šalys mediatoriui yra lygios ir jis neturi nei finansinio, nei asmeninio suinteresuotumo mediacijos proceso baigtimi.
 • Priimtinumas – konflikto šalys sutinka su mediacijos principais ir su mediatoriaus asmeniu. Jie turi teisę pakeisti mediatorių, jei, jų nuomone, mediacija vyksta ne pagal taisykles ir išvardintus principus. 
Skip to content