Apie mus

Apie mus

Asociacijos „Tėvai švietimui“ veiklos tikslai: Telkti, aktyvinti  ir atstovauti tėvų bendruomenėms; Bendradarbiaujant su ugdymo ir kitomis institucijomis, tobulinti ugdymo sistemą. Dalyvauti visose institucijose rengiant ir svarstant, o taip pat kurti ir teikti svarstymams Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius švietimo ir ugdymo, teisėsaugos, sveikatos, aplinkosaugos ir kitų sričių klausimus ir veiklą. Siekdami

Skip to content